Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Chương trình : Hỗ trợ .... cho người già neo đơn - vùng nông thôn. Hình ảnh
Hình ảnh 7 người trong số 18 người được hỗ trợ ....


Nếu để ý, hihihi ta sẽ thấy sự phi lý trong các tấm hình ... đó là ngày giờ ghi trên hình là của năm 2016 chứ không phải năm 2017 này .... 

Lỗi kỹ thuật thuộc về máy ảnh tự động đã quá cũ ... phần cài đặt ngày giờ bị lỗi ... không khắc phục được, người xử dụng cũng không biết cách không cho hiển thị ngày ....
Tôi còn nhớ lúc chưa có cái xì -mát -phôn hiện đại có sẵn máy hình trong đó, tôi cũng đau cả đầu vì máy ảnh cũng bị sự cố lỗi kỹ thuật này ....
Từ ngày có con ai- phôn be bé xinh xinh này tôi mới không đụng đến cái máy hình kỷ niệm... đúng là có mới nới cũ... hihihi
Các Sr cũng bận tối tăm mắt mũi nên cũng ghi lại cho tôi thấy mặt được 7 vị, để hè về tôi đến thăm từng vị và xin ghi lại tấm hình khác....
Ít ra qua hình ảnh mình cũng được biết mặt từng vị chứ nhỉ....
Nhưng có người lại không cho chụp 1 tấm ảnh, nếu chụp ảnh thì không nhận quà ... Nếu thế thì ... hủy.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, lúc 11:4'AM