Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Chuẩn bị : Thiện nguyện Tết 20121/ Người Thượng ở Đơn Dương, Lâm Đồng, Đà Lạt

110 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Tiền bao bì đóng gói, dự trù: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Tổng chi : 22.200.000đ (hai mươi hai triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)

Phần quà dự trù mua những món sau:

- Gạo :

- Đường : 1 kg (bịch)

- Bột nêm : 0,5 kg

- Dầu ăn : 1 chai 1 lít

- 1 gói bánh.

Đặc biệt phần quà năm nay cho người Thương không có bao lì xì, dùng tất cả vào mua quà.

Bởi: dự tính cho thêm mỗi phần 1 bao lì xì 20.000đ (hai mươi ngàn đồng) , nhưng sau khi bàn bạc với STrang thì không cần thiết, số tiền định bỏ thêm phần bao lì xì thì mua thêm được 10 phần quà nữa tặn cho được 10 gia đình nữa, tốt hơn.


2/ Bảo vệ sự sống: Nhà mở Giêrađô, Bình Quới- Thanh Đa

Từ 300 - 500 USD (tùy tình hình các cô đông hay ít, nếu ít thì 300, nếu đông thì 400 - 500 USD)

Dự trù mỗi phong bao lì xì cho mỗi bà mẹ nhỡ... là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Thêm 1 phong bao lì xì [200.000đ (hai trăm ngàn đồng)] cho cô Chi, người cộng tác viên với anh chị Huyên

Phần tiền còn lại trong dự chi cho chương trình sẽ gởi lại cho người phụ trách ngôi nhà mở này: Anh chị Huyên...


3/ Trẻ HIV (Mái ấm ...)

LM Phương Đình Toại phụ trách chung của Tòa tổng giám mục Sài Gòn.

Dự trù 400 - 500 USD

Bỏ bì thư lì xì cho mỗi em 30.000đ (ba chục ngàn đồng)

Mua bánh kẹo phát cho các em khi đến thăm, dự chi 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Phần tiền còn lại trong dự chi cho chương trình sẽ gởi lại cho người phụ trách Mái ấm Thanh Tâm này (Sơ... )


4/ Trẻ Thượng ở BLao:

Dự định năm nay không ghé thăm trẻ Thượng ở BLao vì thế không lên chương trình.

Nhưng, do Sơ Thao có ý nhờ góp tay với các Sơ... vì các Sơ mới bị kẻ gian "viếng" vét sạch tài sản ...

Vì thế, nếu số tiền dự chi cho 3 chương trình trên có đủ, phần còn dư sẽ gởi cho Sơ Thao, góp được chút nào hay chút ấy.


Chương trình dự trù là thế:

Hiện tại đã nhận được tiền của các anh chị và bạn sau: (viết theo thứ tự nhận..)

- Bạn Trang, USA (trước đây gia nhập nhóm thiện nguyện Tao Ngộ) : 100 USD

- Anh Phương, USA : 100 USD (nhận ngày 29 tháng 11)

- Anh Camel, USA : 700 USD (nhận ngày 01 tháng 12)

- Chị LTT/+D, trời Tây : 3 triệu đồng VN (nhận ngày 17 tháng 12)

- Anh Duy, USA : 1.000 USD (nhận ngày 24 tháng 12)

- Nó sẽ bao chót ....


Đang đi xin tiếp ...

"Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn"


Cập nhật ngày 24 tháng 12 năm 2011


Đêm nay Noel về hồn ơi hãy vui lên ....

"Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời

Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm"