Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Đừng chần chừ ....


Một ngày, dự giờ Chầu Thánh Thể của các Sơ. Sơ dẫn giờ chầu chia sẻ "Tưởng tượng ngày ta được Chúa gọi về nhà Cha, những chị em đưa tiễn ta được bao người tiếc thương .v.v.v.v." lúc đó tôi gẫm :
Tưởng tượng ngày từ giã trần thế và tang lễ của mình sẽ thế nào ?
Khác hẳn với các Sơ, hình dung những Sơ còn sống sẽ thay phiên canh thức quanh quan tài; các Sơ bùi ngùi tiếc thương tiễn biệt,...; còn tôi hình dung sự cô quạnh ...
Phải sống làm sao để không ....


Thăm sơ Mai mới hồi sức sau khi "vi sa về nhà Cha" đã được Cha rút lại với sơ.
Sơ chia sẻ:
- Lúc Sơ Niêm còn sống, Sơ luôn khuyên (đại ý như): muốn cầu nguyện hãy cầu nguyện liền ; muốn đọc kinh - hãy đọc liền, đừng chần chừ đến lúc già hoặc lúc rỗi rãi hơn thì cầu nguyện, đọc kinh; giờ lo chu toàn bổn phận... trần thế.
Khi Sơ Mai bệnh nặng, 1 kinh cũng không đọc được và phải công nhận ma quỷ vây quanh cám dỗ; chỉ xin cho con đừng quên Chúa....

Đừng chần chừ với Chúa... tôi ơi!

20 giờ, thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Giỗ Mẹ


Mới đó mà đã 6 năm ....

Giỗ Ba Mẹ, chúng tôi không bày mâm cỗ linh đình khách khứa gì cả, chỉ trong gia đình, quan trọng nhất là luôn ghi nhớ nhờ có Ba Mẹ chúng tôi mới có mặt trên trần gian này, xin lễ và cầu nguyện cho Ba Mẹ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Khi còn tại thế Ba Mẹ tôi cũng thế, giỗ Ông Bà cũng không tiệc - khách khứa gì, chỉ trong gia đình xin lễ đọc kinh ...
=========================================================

Ngày hôm nay tôi thật sự đấm ngực ăn năn vì hàng ngày tôi được Chúa ban cho rất nhiều cơ hội để tập sống theo Lời Chúa dạy ... nhưng tôi toàn làm theo cảm tính, bực mình khi không vừa ý, .v.v.v. để rồi cơ hội vuột qua và lòng mình thì áy náy vì sao mình không dằn lòng hơn, dẹp cái tôi ích kỷ - đừng nghĩ và không để cho áp lực công việc làm mình ... xấu thêm ...

Ví dụ như:
Chiều nay 1 PH con họ không học thêm tôi mà đi học người khác nhưng lại đưa người khác đưa con mình đến học ké 1 ngày để tôi ôn bài cho bé mai thi tốt. Tôi vẫn cho vào lớp ngồi và cho bài như các bé khác ... nhưng tôi kể cho bác L người  này .... Bài vở ở lớp học tôi đã ôn cho các bé tất cả các bài ôn mà khối soạn (chấm sửa bài và trả bài về cho PH)
Nếu nghĩ bình thường như bao người thì đó là bình thường .. con người kia quá tính toán và coi thường tôi, tôi không cho vào học cũng chẳng có lỗi gì...
Nhưng với Lời Chúa dạy : "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. ..." (LC,6-36) "Yêu kẻ thù, ...."
Tôi ... giá như không nói/ kể với bác L thì tôi đã dần tập được Lời Chúa dạy...

Thật là khó biết bao! 
Tôi.