Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Chiều nay 27 tháng 11 ở TTMV có chuyên đề "Tâm lý và cách giáo dục của học sinh Tiểu học" do tiến sĩ Nguyễn Bích Hồng chia sẻ, muốn đi dự để học hỏi thêm ... vì hiện tôi có những đứa "con" khó bảo; công việc không tên làm tôi lu bu suốt từ sáng đến giờ
Bài dán áo chi tiết và bài d/a trình bày chưa đụng đến mà thứ 2 phải có trong đầu để còn điên tiết.


Cái bệnh SĨ , MẶC CẢM, .... hình như vô hình chung nó đã ăn vào máu nhiều người.
Có một người trước ngày lễ tìm đến tôi hỏi han sai (size) vì muốn tặng cô cái wần; tôi đáp thật sự không biết sai vì đã lâu không mua. Thế rồi họ chuyển qua ..... Tôi ậm ừ cho qua, từ chối không được, gật đầu cũng không xong.
Sau ngày lễ đến nay họ thấy tôi và cứ né né.
Chẳng để ý vì đến nơi là tôi lên phòng làm việc ngay, chẳng có thời giờ để ý chung quanh nhưng rồi tôi cũng nhận ra .... Thấy thế tôi cũng tránh cho họ khỏi phải cứ né né

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Chủ nhật 33 thường niên, 14 tháng 11

Những ngày cuối năm phụng vụ...

Qua những bài PA hàng ngày, nhìn xem sự biến đổi vô cùng của thiên nhiên ở khắp nơi, tại VN và trên khắp thế giới

Vua Tự Đức trong bài thơ “Ngẫm sự đời” đã viết: “Sự đời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê, sống gởi rồi ra lại thác về. Khôn dại cùng chung ba thước đất. Giàu sang chưa chín một nồi kê. Tranh giành trước mắt, mây tan tác. Đày đoạ sau thân, núi nặng nề. Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo, gượng làm chút nữa để mà nghe” (Sđd, trang 13).

Còn sách Giảng Viên đã nói: “Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không”. Và tác giả đã nêu lên lý do tại sao ông cho rằng tất cả là hư không, đó là “vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không”.
Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

lẩn quẩn 11 tháng 11


Đã biết tôi chẳng để ý, có chút nghễnh ngãng với cái trí nhớ ..., lại cái tính quá thật tình - thiếu cân nhắc khi đã thân thiết ... nói thật đã lỡ đưa nhầm cái không phải là mới nhất, nhớ sẽ đổi cái mới...
Đã biết Nó không chịu được tiếng chì tiếng bấc, ...., tính lại hay suy nghĩ, nghiền ngẫm những cái sai - không phải của mình,... vậy mà Dì còn ...

Chiều nay dưng nghe lời dù Nó biết Dì đùa trêu Nó, nhưng bỗng dưng tất cả quay lại: thì ra tất cả đều là cũ à ???

Dưng Nó thấy chán, tức mà không nói ... lại chảy nước mắt.